Kontakt: 558 694 359  E-mail: latochova@tiscali.cz