Odkazy

Zřizovatel      Obec Vělopolí                                        www.velopoli.cz.

Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace      www.knih-trinec.cz

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě            www.svkos.cz

Národní knihovna Praha                                             www.nkp.cz

Souborný katalog knih                                               www.caslin.cz

 

Kontakt: 558 694 359  E-mail: latochova@tiscali.cz